Príprava na certifikáty

FCE = First Cerfiticate in English

Cambridge English: First, taktiež známy ako First Certificate in English (FCE), je kvalifikácia na úrovni stredne pokročilý {B2}. Je to skúška, kde sa testuje používanie písanej a hovorovej angličtiny na bežnej, každodennej úrovni.

 

CAE = Cambridge English: Advanced (CAE)

tiež známy ako Certificate in Advanced English (CAE), je medzinárodný test v anglickom jazyku na úrovni vyššie pokročilý {C1}.

Aktualizovaná skúška (od januára 2015) sa skladá zo štyroch častí:

Rozdelenie:
Typ skúšky Obsah Cieľ
Reading and Use of English
90 minút
8 častí/56 otázok Touto časťou sa testuje ako viete narábať s rôznymi druhmi textu, napr. Beletria, noviny, časopisy. Testujete vašu gramatiku a slovnú zásobu.
Writing
90 minút
2 časti Za úlohu budete mať napísať dva rôzne druhy textu, napr. eseje, listy/e-maily, návrhy, správy a recenzie.
Listening 
40 minút
4 časti/30 otázok Testuje vašu schopnosť sledovať a pochopiť rôzne hovorené materiály, ako sú rozhovory, rozhlasové vysielanie, prezentácie, rokovania a každodenné konverzácie.
Speaking
 15 minút na kandidáta
4 časti Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať vo face-to-face situácií. Počas skúšky budete rozprávať s iným kandidátom.

 

IELTS = International English Language Testing System

Svetovo najpopulárnejšia skúška pre vysokoškolské vzdelávanie a globálnu migráciu. V minulom roku skúšku IELTS zložilo viac ako 2 milióny kandidátov, aby mohli pokračovať svoje vysokoškolské štúdium alebo pracovať v zahraničí.

Použitie najaktuálnejšieho materiálu, ktorý je v cene kurzu.
Skúšobné testy na každej hodine.

Pin It on Pinterest

Share This