Firemné kurzy

Pre začatím kurzu, musí každý zamestnanec prejsť vstupným testom, ktorý slúži na  zaradenie do skupiny a na stanovenie východiskovej jazykovej úrovne študentov.

Vstupný test sa skladá z dvoch častí: písomnej a ústnej.

Ústne testovanie: realizuje sa priamo na pracovisku klienta.

Písomné testovanie: prostredníctvom našej internetovej stránky.

Prieskum potrieb študentov

Na prvej hodine prebieha podrobný prieskum potrieb študentov, ktorého účelom je zistiť preferencie študentov a ich predchádzajúce vedomosti.

Monitorovanie dochádzky

Na konci každého mesiaca vám pošleme kópiu dochádzkového listu ako prílohu ku faktúre. Na dochádzkovom liste sú zaznamenané odučené ako aj zrušené hodiny, ktoré sú potvrdené podpisom študentov kurzu.

Postupové testy 

Ako formu výstupného testovania používame písomný test zameraný na oblasti preberané počas kurzu. Po úspešnom ukončení kurzu dostane každý študent certifikát.

Firemné kurzy 01

Anglický jazyk pre zamestancov

Kurzy angličtiny s rôznym zameraním od úplných začiatičníkov až po pokročilých. V cene kurzu je započítaný aj všetok použitý – zväčša autentický material priamo z UK.

  • Business English
  • Medical English
  • English for house keepers
  • English for hotel staff
  • English for food & drink staff
  • English for tour guides
  • English for airplane staff
  • English for teachers

 

Pin It on Pinterest

Share This