Kurzy anglického jazyka

Ponúkame vám skupinové alebo individuálne kurzy anglického jazyka všetkých úrovní od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Kurzy prebiehajú v dohodnutom čase od pondelka až do piatku.

Jazykové kurzy pre deti a mládež – JOLLY PHONICS

Každé dieťa sa môže naučiť čítať a písať po anglicky za 1 rok. Je to metóda, ktorá vytvára pozitívny vzťah dieťaťa k cudziemu jazyku. Je používaná v školách v Anglicku, Írsku, USA a iných krajinách. Vaše dieťa sa pomocou Jolly Phonics naučí 42 zvukov, ktoré angličtina má. Spozná písmená, bude ich spájať do slov a správne čítať pri dôraze na správnu výslovnosť. Zároveň si precvičuje písanie vo vzduchu, v múke a na obrázkoch a identifikuje písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom. Tvorivé aktivity ako hry, pesničky, kreslenie, lepenie len podporujú zdravý záujem detí o angličtinu.

Angličtina cez SKYPE

Vyučovanie s učiteľom s 10 ročnou skúsenosťou učenia anglického jazyka, z toho 5 rokov priamo na Stafford college v odbore ESOL.  

Firemné kurzy

Kurzy angličtiny s rôznym zameraním od úplných začiatičníkov až po pokročilých. V cene kurzu je započítaný aj všetok použitý – zväčša autentický material priamo z UK.    

Príprava na certifikáty

FCE = First Cerfiticate in English – Cambridge English: First, taktiež známy ako First Certificate in English (FCE), je kvalifikácia na úrovni stredne pokročilý {B2}. Je to skúška, kde sa testuje používanie písanej a hovorovej angličtiny na bežnej, každodennej úrovni. CAE = Cambridge English: Advanced (CAE), tiež známy ako Certificate in Advanced English (CAE), je medzinárodný test v anglickom jazyku na úrovni vyššie pokročilý {C1}. IELTS = International English Language Testing System, svetovo najpopulárnejšia skúška pre vysokoškolské vzdelávanie a globálnu migráciu. V minulom roku skúšku IELTS zložilo viac ako 2 milióny kandidátov, aby mohli pokračovať svoje vysokoškolské štúdium alebo pracovať v zahraničí.

Konverzačné hodiny

Hodiny konverzácie anglického jazyka s využitím PENGUIN Readers, Channel 4, BBC1/2, Daily Mail, The Indipendent a rozprávanie sa na rôzne témy: British culture, literature, politics, religion, customs and traditions etc.      

Pin It on Pinterest

Share This